FDV- Dokumentasjon

Forvaltning, Drift og Vedlikehold

Varmeavgivingsplate i aluminium for vannbåren gulvvarme

Produktbeskrivelse
Varmeavgivningsplaten er produsert i ren aluminium, og det lages spor for gulvvarmerør. Produktet brukes i trebjelkelag, spaltegulv, trinnlydsplater, EPS/XPS plater og sponplater. Knekkeanvisninger på ca. 450,600 og 950

Over platen legges det normalt gips, parkett, støp eller sponplater.

Klargjøring/Montering
Sponplater For montering i sponplater er det viktig at det frestesporet ikke er under 18,2mm. Sporet må være godt rengjort og ikke ha noen form for fremmedlegemer. Sponplaten må heller ikke ha vært utsatt for fukt, da må evt. sporet freses opp på nytt. Deretter legges alu.platen ned i sporene, se til at platen ligger fast. Hvis det er fare for at platen løsner bør den settes fast ved bruker av stifter, lim eller annet festematriell. Følg sponplateleverandørens anbefallinger. (mellomrom på min 10 mm må ikke overlappe).

Silencio Thermo
Platene legges løst ned i utfreste spor i Silencio Thermo. Platene skal legges etter hverandre med mellomrom på min 10 mm (må ikke overlappe).

Spaltegulv
Ved montering i spaltegulv stiftesplatene på en side.

Viktig at platene ikke overlapper hverandre sideveis og i lengderettning
Hva som skal være mellom alu.plate og overgulv, følg gulvleverandørsens anbefallinger.

Benytt hansker ved håndtering av Alu. plate

Drift og vedlikehold
Påse at det er god kontakt mellom alu.plate og overgulv, dette gir den beste varmeoverføring. Vanntemperaturen må ikke overstige gulvleverandørensanbefalinger.

Avfallshåndtering
Aluminium leveres til godkjent mottak av metaller og kan smeltes om.