Om Meto gruppen AS

Meto gruppen AS ble etablert i 1982 da under navnet “Smia J Mass”.

Produksjonen er idag fokusert på gulvvarmeplater som kan leveres i fler varianter.

Dagens produksjonsmetode gir Metogruppen AS en unik mulighet til fleksibilitet i vår robot produksjon.
Plater kan tilpasses de fleste behov og gir firmaet store muligheter i et marked preget av standardløsninger og mål.

Produksjonen består av å lage gulvarmeplater i aluminium til vannbåren varme.

Aluminium er kjent for gode varmeledende egenskaper og egner seg godt til gulvvarme og er med på å skape et behagelig innemiljø.


Gulvvarmeplaten:
- 16/17/20 mm rør
- ulike bredder
- 1-2 og 3 spors pr plate


Knekkeanvsining:
se figur 1. på 1 spors platene lages det 3 knekkeanvisninger


Sporutforming:
Gulvarmeplatene har en særegen spor-utforming. Dette medfører at
sporet omslutter røret maksimalt for best mulig varmefordeling.

 

ER DU GROSSIST?  

Kontakt oss