Våre produkter

Gulvarmeplatene har en særegen spor-utforming. Dette medfører at sporet omslutter røret maksimalt for best mulig varmefordeling.

FORDELER MED VANNBÅREN VARME


Sunnere inneklima

Gulv som varmes opp med varmt vann har lav overflatetemperatur.
Vannet som sirkulerer i gulvrørene, holder ikke mer enn 20-40 grader, og gulvets overflate er bare noen grader varmere enn romtemperaturen.
Dette sikrer optimal varmekomfort.
Det betyr også at plagene med støv som blir brent og virvles opp, som fra elektriske panelovner, nærmest er eliminert.
Norges Astma- og Allergiforbund anbefaler derfor vannbåren varme.

- for vannbåren varme

 

Produktbeskrivelse
Jackon gulvvarmeplate for vannbåren varme er bygd opp av en isolasjonsplate i Jackopor (EPS) med løse 0,45 mm varmefordelingsplater i aluminium.
EPS- platen og aluminiumsplater leveres hver for seg. EPS- platen fungerer både som spor-, tilpasning- og vendeplate.

Den leveres med spor for varmerør og senteravstand etter beskrivelse.

 1. Undergulv og eventuell fuktsperre
 2. Gulvvarmeplate EPS med varmefordelingsplater i aluminium
 3. Varmerør
 4. Eventuell ullpapp
 5. Overgulv (parkett, spon, laminat, belegg, flis, gips).

 

Se avsnitt om overgulv for mer detaljert beskrivelse og forutsetninger

Gulvvarmeplatene skal legges på en bærende gulvkonstruksjon av for eksempel betong eller sponplater.
Gulvvarmeplatene legges flytende eller fast, avhengig av type overgulv.
NB: Før utlegging av platene må det forsikres at undergulvet er plant og rent for smuss, støv og skitt.
Gulvvarmeplaten fungerer både som sporplate og vendeplate.
Hver plate har vendespor langs den ene kortsiden der varmerørene vendes.

 • Vendeplatene legges ut i rommet først.
 • La det være igjen 5 mm ekspansjonsfuge mot veggen.
 • Den første vendeplaten tilpasses/kappes slik at rørvendingene stemmer med planlagt rørdragning.
 • Sporplatene legges ut med 5 mm ekspansjonsfuge mot veggen.
 • Platene måles og kappes for å tilpasse lengden og bredden i rommet.
 • Aluminiumsplatene kan nå legges ut (og eventuelt punktlimes).

 

VIKTIG!!

Før rørforlegning er det ekstremet viktig at rørsporene er fri for urenheter.
Skitt og smuss i sporene kan forårsake knirk eller presse varmerørene opp og ut av sporet slik at overgulvet står i spenn.

Rådføres av en håndverker som er kompetent og kan godkjenne med samsvarserklæring. 

Gulvvarmeplatene legges flytende på underliggende fuktsperre. Konstruksjonen kan dekkes med ullpapp (for å ta opp eventuell knirk og små ujevnheter) før overgulv legges.

 1. Overgulv av parkett legges flytende på tvers av gulvvarmekretsens retning. Minste tykkelse på parkettgulv er 14 mm. La det være igjen 5-10 mm ekspansjonsfuge mot veggene.
 2. Overgulv av laminat krever et mellomgulv av spon eller gulvgips. Gulvvarmeplatene kan dekkes med ullpapp (for å ta opp eventuell knirk og små ujevnheter) før spon/gipsplatene monteres og laminaten legges. La det være igjen 5-10 mm ekspansjonsfuge mot veggene.
 3. Plast- eller linoleumsmatte krever et mellomgulv av 12 mm sponplater eller gulvgips. Gulvvarmeplatene kan dekkes med ullpapp (for å ta opp eventuell knirk og små ujevnheter) før spon/gipsplatene monteres og matten limes. La det være igjen 5-10 mm ekspansjonsfuge mot veggene.
 4. Keramikk eller fliser krever en bærende gulvkonstruksjon av betong eller 22 mm. gulvsponplater som motsvarer den stivhet som oppnås for avstand maks. c/c 300 mm. Eventuell fuktsperre fjernes og gulvvarmeplatene limes eller legges flytende mot undergulvet. Platenes overside skal primes, påføres avretningsmasse og membran (dersom våtrom) før keramikk eller fliser monteres.