Konstruksjonprinsipp

  1. Undergulv og eventuell fuktsperre
  2. Gulvvarmeplate EPS med varmefordelingsplater i aluminium
  3. Varmerør
  4. Eventuell ullpapp
  5. Overgulv (parkett, spon, laminat, belegg, flis, gips).

 

Se avsnitt om overgulv for mer detaljert beskrivelse og forutsetninger