Montering

Gulvvarmeplatene skal legges på en bærende gulvkonstruksjon av for eksempel betong eller sponplater.
Gulvvarmeplatene legges flytende eller fast, avhengig av type overgulv.
NB: Før utlegging av platene må det forsikres at undergulvet er plant og rent for smuss, støv og skitt.
Gulvvarmeplaten fungerer både som sporplate og vendeplate.
Hver plate har vendespor langs den ene kortsiden der varmerørene vendes.

  • Vendeplatene legges ut i rommet først.
  • La det være igjen 5 mm ekspansjonsfuge mot veggen.
  • Den første vendeplaten tilpasses/kappes slik at rørvendingene stemmer med planlagt rørdragning.
  • Sporplatene legges ut med 5 mm ekspansjonsfuge mot veggen.
  • Platene måles og kappes for å tilpasse lengden og bredden i rommet.
  • Aluminiumsplatene kan nå legges ut (og eventuelt punktlimes).

 

VIKTIG!!

Før rørforlegning er det ekstremet viktig at rørsporene er fri for urenheter.
Skitt og smuss i sporene kan forårsake knirk eller presse varmerørene opp og ut av sporet slik at overgulvet står i spenn.

Rådføres av en håndverker som er kompetent og kan godkjenne med samsvarserklæring.